Categories: Associated British Ports, BusinessPublished On: 01.09.2021183 words0.9 min read

INVITATION - Wednesday 13 October 2021; Future ports Wales vision

Good afternoon,

Associated British Ports is delighted to invite you to the launch of their newly published paper, Future ports: Wales vision.

Taking place virtually on Wednesday 13 October morning,  the event will consist of two high profile keynote speakers and a panel discussion, all themed around the paper.

For more information, and to register, please see the attached PDF.

If you have any questions about the event, please email our event partner, [email protected]

Regards,

ABP Events Team

ABP Events | Associated British Ports

—————————————————————————————–

Prynhawn Da,

Mae Associated British Ports yn falch iawn o’ch gwahodd chi i lansiad eu papur newydd ei gyhoeddi, Porthladdoedd y dyfodol: Gweledigaeth Cymru

Bydd y digwyddiad, sy’n cael ei gynnal yn rhithwir fore dydd Mercher 13 Hydref, yn cynnwys dau o brif siaradwyr proffil uchel a thrafodaeth banel, ar themâu’r papur.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru, gweler y PDF yn yr atodiad. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, anfonwch e-bost at ein partner digwyddiad, [email protected]

Cofion,

Tîm Digwyddiadau ABP 

Digwyddiadau ABP | Associated British Ports